Sporo domostw ogrzewana jest za pomocą węgla. Niestety używanie tego paliwa grzewczego jest bardzo szkodliwe dla zdrowia, jak i środowiska naturalnego. Przyczynia się do powstania smogu, który po cichu zabija.